Stała umowa pozwala na szybką reakcję oraz zapobieganie awariom.

Posiadamy trzy warianty rozliczania pozwalające dopasować umowę do Państwa potrzeb:

  • zryczałtowana umowa
    Rozwiązanie to pozwala na zapewnienie profesjonalnej obsługi informatycznej przy stałym koszcie miesięcznym. Kwota abonamentu miesięczna jest zależna od zakresu obsługi, ilości komputerów oraz posiadanej sieci informatycznej, a także posiadanego oprogramowania dzięki czemu możemy stworzyć korzystną umowę również dla firm posiadających jeden lub dwa komputery.
  • ramowa umowa o świadczenie doraźnej pomocy
    Podpisanie tego typu umowy nie wiąże się z żadnym stałym abonamentem. Płacą Państwo za pojedynczy zgłoszony i rozwiązany problem. Niestety w takiej sytuacji nie jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować oraz przeciwdziałać usterkom przed ich faktycznym wystąpieniem.
  • umowa hybrydowa
    Zaparafowanie takiej umowy wiąże się z obsługą informatyczną ze stałym kosztem miesięcznym, z możliwością rozwinięcia współpracy w formie zadaniowej na preferencyjnych warunkach.